Slovensko društvo za reproduktivno medicino

KO za reprodukcijo, Ginekološka klinika UKC Ljubljana

Klinika za ginekologijo in perinatologijo UKC Maribor

Informacije

Datum: 27.11.2015

Kotizacija: Kotizacija za zdravnike specialiste je 120 € (z DDV), za specializante in drugo zdravstveno in nezdravstveno osebje 70 € (z DDV)

Vloga za pridobitev kreditnih točk na ZZS je v postopku

Prijave:
Martina Pečlin, Ginekološka klinika, Šlajmerjeva 3, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-522-6020
e-pošta: martina.peclin@mf.uni-lj.si
spletna stran: http://www.obgyn-si.org/ad-2015/

Lokacija: Domus Medica, Dunajska cesta 162, Ljubljana

Strokovni odbor

Predsednik: doc. dr. Andrej Vogler, dr. med.

Člani: as. dr. Helena Ban Frangež, dr. med., prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal, dr. med., Sašo Drobnič, dr. med., doc. dr. Borut Kobal, dr. med., as. dr. Barbara Požlep, dr. med., prim. Gorazd Požlep, dr. med., prof. dr. Milan Reljić, dr. med.

Organizacijski odbor

Predsednica: prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal, dr. med.

Člani: doc. dr. Nina Jančar, dr. med., as. dr. Sara Korošec, Meta Kovačič, Martina Pečlin, prof. dr. Bojana Pinter, dr. med., as. dr. Barbara Požlep, dr. med., dr. Ivan Verdenik, univ. dipl. ing., doc. dr. Andrej Vogler, dr. med.

Častni odbor

prof. dr. Elko Borko, dr. med., prim. Tošo Cizelj, dr. med., Darinka Kos, dr. med., prof. dr. Božo Kralj, dr. med., Božena Krušič, prim. mag. Alenka Pretnar Darovec, dr. med., prim. mag. Marija Pompe Tanšek, dr. med.