Slovensko društvo za reproduktivno medicino

KO za reprodukcijo, Ginekološka klinika UKC Ljubljana

Klinika za ginekologijo in perinatologijo UKC Maribor

Udeleženec

Ime:
Priimek:
Naslov zaposlitve:
Telefon:
Email:

Plačnik

Ustanova, naslov
Davčna številka plačnika:
Davčni zavezanec: DA NE
Udeležil se bom kot: