Slovensko društvo za reproduktivno medicino

KO za reprodukcijo, Ginekološka klinika UKC Ljubljana

Klinika za ginekologijo in perinatologijo UKC Maribor

Program

8.00Registracija
9.00Uvodni pozdrav

I. Sklop

Moderatorja: Milan Reljič, Sašo Drobnič

9.15 M. Reljič Kronična medenična bolečina pri ženski: razvrstitev, epidemiologija, osnovna  diagnostična obravnava
9.30 N. Vintar Patofiziologija različnih vrst kronične medenične bolečine
9.45 V. Gavrič Lovrec Slikovne preiskave pri kronični medenični bolečini
10.00 H. Ban Frangež Invazivni diagnostični postopki pri kronični medenični bolečini
10.15 V. Globevnik Velikonja Psihološka obravnava bolnic s kronično medenično bolečino
10.30   Razprava
10.45 – 11.15 Odmor za kavo

II. Sklop

Moderatorja: Borut Kobal, Veljko Vlaisavljević

11.15 A. Vogler Endometrioza in kronična medenična bolečina
11.30 B. Požlep Kronična medenična bolečina pri kronični vnetni bolezni
11.45 E. Vrtačnik Bokal  Uterini vzroki kronične medenične bolečine
12.00 K. Drusany Starič, A. Lukanović Motnje lege medeničnih organov kot vzrok  kronične medenične bolečine
12.15 G. Simetinger Vulvodinija
12.30 B. Kobal, T. Burnik Papler Maligne bolezni in kronična medenična bolečina
12.45   Razprava
13.00 – 14.15 B. Pinter Sponzorirano predavanje s kosilom (Gedeon Richter): Kontracepcijska tableta z etinilestradiolom/dienogestom – vpliv na endometrij

III. Sklop

Moderatorja: Eda Vrtačnik Bokal, Marko Mlinarič

14.15 G. Požlep Simptomatsko zdravljenje kronične medenične bolečine
14.30 F. Jelenc Bolezni prebavil in kronična medenična bolečina
14.45 S. Hawlina Bolezni sečil in kronična medenična bolečina
15.00 J. Vogler Mišično skeletni vzroki kronične medenične bolečine 
15.15 S. Drobnič Kongestivni sindrom in drugi manj pogosti vzroki kronične medenične bolečine
15.30 M. Mlinarič, N. Pokorn Obravnava bolnice s kronično medenično bolečino na primarni ravni
15.45 A. Pražnikar Vloga fizikalne medicine in nevrorehabilitacija pri bolnicah s kronično medenično bolečino
16.00   Razprava
16.15 A. Vogler Zaključki simpozija z oblikovanjem priporočil