14. Novakovi dnevi, XXI Strokovni sestanek Združenja za perinatalno medicino

 

Izola, 16. - 18. maj 2013

Program srečanja

Četrtek 16. maj, 2013 - popoldne, 17h-20h

Delavnica: Vodenje medenične vstave

Delavnica je namenjena specializantom in specialistom porodništva in ginekologije ter anesteziologije, babicam in anestezijskim sestram in bo obsegala simulacijo timskega dela na primerih.
Število udeležencev je omejeno na 20. Za delavnico je dodatna kotizacija 50€.
Lokacija: Hotel Sansimon Izola, dvorana Rotunda
Vodi: Lili Steblovnik
Sodelavci: Gorazd Kavšek, Mirjam Druškovič, Darja Trošt, Mateja Narin

Vsa predavanja v petek in soboto bodo potekala v hotelu Riviera (Srednja gostinska šola)

Petek 17. maj, 2013 - dopoldne

1. sklop: Presejanje in preprečevanje prezgodnjega poroda

Nosilka in moderatorji: Nataša Tul Mandić, Irena Štucin Gantar, Sabina Verem

8.00 Registracija
8.45  Otvoritev srečanja: as. dr. Tanja Premru Sršen, predsednica ZPM
9.00 - 9.10 Nataša Tul Mandić, Ivan Verdenik, Irena Štucin Gantar: Uvod

9.10 – 9.20
Nataša Tul Mandić: Napovedovanje prezgodnjega poroda
9.20 – 9.30 Helena Ban Frangež: Odkrivanje razvojnih nepravilnosti maternice – kdaj, zakaj?
9.30. – 9.45 Vislava Velikonja Globevnik: Doživljanje grozečega in dejanskega prezgodnjega poroda
9.45 – 10.15 Razprava
10.15 – 10.45 Odmor
10.45 – 10.55 Stanko Pušenjak: Cerclage
10.55 – 11.05 Nataša Vrhkar, Nataša Tul Mandić, Mateja Lasič: Nožnični obroček za preprečevanje prezgodnjega poroda
11.05 – 11.30 Miha Lučovnik, Mirjam Druškovič, Gorazd Kavšek: Preprečevanje prezgodnjega poroda s progesteronom. Tokoliza
11.30 – 12.00 Razprava
12.00 - 12.30 Sponzorirano predavanje: Samo Zver, Gorazd Kavšek
Pridobljena hemofilija – redka motnja hemostaze v poporodnem obdobju.
Algoritem obravnave pozne poporodne krvavitve

  

13.00 – 13.30 Slavnostni del - vodi Prim. dr. Vasilij Cerar

Podelitev priznanj Združenja za perinatalno medicino
Porodničar, neonatolog, babica, specialist druge stroke

Podelitev nagrade Mojce Novak
Združenje za perinatalno medicino (ZPM) pri SZD bo na Novakovih dnevih v maju 2013 podelilo nagrado Mojce Novak za najboljšo klinično raziskavo s področja perinatalne medicine, katere prvi avtor bo študent ali specializant. Najboljše delo bo nagrajeno z udeležbo na izobraževanju s področja perinatologije.


14.00 – 15.00 odmor za kosilo in sestanek ZPMS

Petek 17. maj, 2013 - popoldne

2. sklop: Predstavitev desetletnih perinatalnih rezultatov 2002 - 2011

Nosilka in moderatorji: Jelka Zupan, Zdenka Guzej, Ivan Verdenik

15.00 – 15.15 Ivan Verdenik: Tehnični izzivi Nacionalnega perinatalnega informacijskega sistema
15.15 – 15.30 Jelka Zupan: Drugi izzivi za Nacionalni perinatalni informacijski sistem
15.30 – 15.45 Barbara Šajina Stritar. Nosečnost
15.45 – 16.00 Vesna Fabjan Vodušek, Gorazd Kavšek. Porod
16.00 – 16.15 Lilijana Kornhauser Cerar, Janez Babnik. Novorojenček
16.15 - 16.30 Razprava
16.30 - 17.00 Odmor
17.00– 17.15 Barbara Mihevc Ponikvar. Maternalna umrljivost
17.15 – 17.30 Miha Lučovnik. Poporodno obdobje
17.30 – 17.45 Tanja Blejec, Miha Lučovnik: Predstavitev prenove Nacionalnega perinatalnega informacijskega sistema
17.45 – 18.00 Križnar T, Podnar P, Žebeljan I. s sod. Klinični primeri.
18.00 - 18.10 Razprava
18.15 – 19.00 Ura telesne vadbe za dobro počutje. Vodita višji fizioterapevtki Lidija Žgur in mag. Darija Šćepanović
20.00 Večerja Hotel Sansimon Izola


Sobota 18. maj, 2013 - dopoldne

09.00 - 9.30

Vabljeno predavanje / Invited lecture

prof. Tomažič, UKC: Nosečnost in HIV

9.30 - 10.30

Vabljeno predavanje / Invited lecture

prof. Fabio Facchinetti>, University of Modena and Reggio Emilia: Advances in diagnosis and management of preterm delivery

10.30 – 11.00 Odmor

 

3. sklop: Pozni prezgodnji porod

Nosilka in moderatorji: Tanja Premru Sršen, Janez Babnik, Boštjan Lovšin

11.00 – 11.30 Janez Babnik in sod. Pozni prezgodnji porod v Sloveniji
11.30 – 10.45 Faris Mujezinović. Izhod poznega prezgodnjega poroda glede na indikacije za porod
11.45 – 12.15 Tanja Premru Sršen, Janez Babnik, Ivan Verdenik. Vpliv poroda z elektivnim carskim rezom na neonatalno respiratorno obolevnost med 34. in 39. tednom gestacije v Sloveniji
12.15 – 12.30 Marjana Vidmar Šimic, Barbara Šajina Stritar, Janez Babnik, Mirjam Druškovič, T Černe, Tanja Premru Sršen. Maturacijsko zdravljenje s kortikosteroidi pri elektivnem carskem rezu med 34. in 39. tednom nosečnosti: Je potrebno?
12.30 – 12.45 Razprava
12.45 Zaključek srečanja