ORGANIZACIJSKI ODBOR:STROKOVNI ODBOR:
As. dr. Tanja Premru Sršen, dr.med.predsednicaPrim. Tanja Blejec, dr. med.predsednica
Mag. Gorazd Kavšek, dr. med.podpredsednikAs. dr. Miha Lučovnik, dr.med.namestnik predsednice
Dr. Lilijana Kornhauser Cerar, dr.med.podpredsednicaMirjam Gradecki, dr. med.
As. dr. Miha Lučovnik, dr.med.tajnikAs. dr. Tanja Premru Sršen, dr.med.
Mag. Stanko Pušenjak, dr.med.blagajnikMag. Barbara Šajina Stritar, dr. med.
 Dr. Irena Štucin Gantar, dr. med.
 
 
LOKALNI ORGANIZACIJSKI ODBOR:TEHNIČNI SODELAVCI:
Mirjam Gradecki, dr. med.predsednicaMartina Pečlin
Martina Bučar, dr.med.Meta Kovačič
Aleš PiŠek, dr.med.Dr. Ivan Verdenik, univ. dipl. inž.

Kotizacija:

Kotizacija za specializante in babice je 130 € (z DDV), za specialiste 260 € (z DDV).

Hotelska nastanitev

Splet: https://www.terme-krka.si/si/dolenjske/hotel
Telefon: +386 7 39 19 400

Kreditne točke:

aktivni udeleženci: 12
pasivni udeleženci: 8

Prijave

Martina Pečlin
Tel. in fax: 01 439 75 90
e-mail: martina.peclin@mf.uni-lj.si
www.obgyn-si-org/nd-2014
Po končanem srečanju vam bomo po pošti poslali račun.