Predgovor

Spoštovane kolegice in kolegi!

Histerosonosalpingografija (HSSG) je pomembna preiskavna metoda pri opredelitvi vzrokov ženske neplodnosti in načrtovanju zdravljenja neplodnosti. V Sloveniji se metoda v zadnjih letih vse bolj uveljavlja. Učenje izvajanja te metode je bolj kot ne prepuščeno lastni iznajdljivosti in veščinam.

Učenje in izvedbo HSSG želimo približati vsem ginekologom, ki se ukvarjajo z diagnostiko neplodnosti. Zato smo v svojo sredino povabili izumitelja te metode, prof. dr. Marka Hansa  Emanuela iz Nizozemske:  https://www.umcutrecht.nl/en/research/researchers/emanuel-mark-hans-mh, ki nam bo prikazal teoretične in praktične vidike HSSG na delavnici  »HISTEROSONOSALPINGOGRAFIJA – teorija in praksa«, v torek 9. maja 2023.

Tečaj je namenjen specialistom in specializantom ginekologije in porodništva.  Kotizacije ni.  Število udeležencev je omejeno na 70.

Vljudno vabljeni!

Izr. prof. dr. Helena Ban Frangež, dr. med.
predstojnica KO za reprodukcijo,
Ginekološka klinika UKCL