Informacije

Strokovni tečaj: HISTEROSONOSALPINGOGRAFIJA
teorija in praksa

Prizorišče: predavalnica Ginekološke klinike, Šlajmerjeva 3, Ljubljana

Čas dogajanja: 9. maj, 2023

Organizatorji: KO za reprodukcijo, Ginekološka klinika UKC Ljubljana

Strokovni odbor:  H. Ban Frangež (predsednica), S. Korošec, D. Abdulkhalikova, N. Jančar

Organizacijski odbor:B. Pinter (predsednica), B. Požlep, T. Burnik Papler, M. Pečlin, I. Verdenik

Kotizacije ni

Število udeležencev: Omejeno na 70

Kreditne točke: (v postopku)

Prijave  preko  spletnega obrazca