Predgovor

»Inā ora te wāhine, ka ora te whānau, ka ora te hapū, ka ora te iwi e. When women are in good health, the whānau, hapū and iwi will flourish.«

Women’s Health Action Trust – New Zealand

Morda je potrebno v teh modernih časih navidezne bližine, ko iz dneva v dan intimno delimo skupne probleme, naša prepričanja pa so mnogokrat tako diametralno različna, pogledati še dlje, na drug konec sveta?, da najdemo izgubljeno povezavo med nosečnico in zdravstvenim osebjem. Naša dejanja  vsaj v teoriji temeljijo na z dokazi podprtimi dejstvi in spoštljivem dialogu, vendar ko pademo čez rob védenja mnogokrat na to pozabimo. Ravno takrat je še toliko bolj pomembno, da odločitve temeljijo na medsebojnem spoštovanju in pošteni informirani skupni odločitvi.

Osebna resnica je ponavadi čustveno obarvana in nanjo medsebojno močno vplivajo »whānau-družina«, »hapū-klan« in »iwi-pleme« v katerem živimo pa čeprav gre zadnje čase velikokrat le za navidezen »fejsbukovski« ali »tik-tok« klan/pleme. Da je konec dober za vse, je potrebno mnogo več kot le »verovanje« ali »všeč-ki/nost”, in zato je odgovornost velika in vedno vzajemna.

Spoštovane kolegice in kolegi, specialisti, specializanti ginekologije in porodništva ter pediatrije, spoštovane babice in babičarji Slovenije!

Združenje za perinatološko medicino Slovenije maja letos organizira tradicionalne 22. Novakove dneve v hotelu Vivat v Moravskih Toplicah.

Tema: »Indukcija in pospeševanje poroda« po daljnjem letu 1998 ponovno prihaja na prvi tir in je zasnovana na način, da se resnično vprašamo “zakaj so med nami takšne razlike?”. Ali smo (še vedno) le na robu »védenja«, ki nato spodbuja druge bolj ali manj (i)-racionalne razloge in/ali smo na nek način ujetniki obstoječih sistemskih rešitev.

V sklopu te teme z veseljem najavljam tudi vabljeno predavanje prof. Diogo Ayres de Campos-a, trenutnega predsednika EAPM (European Associaton of Perinatal medicine). Njegovo predavanje: “Is oxytocin required in spontaneous labour?” bo ravno pravšnji oddaljen pogled na problematiko in naše rezultate.

Tudi druga tema: »Večplodna nosečnost« je vedno aktualna tema, ki potrebuje našo pozornost in sprejem slovenskih priporočil za obravnavo večplodnih nosečnosti. Posebej takrat, ko gre kaj narobe, se znajdemo v težavah mi in nosečnica, in mnogokrat se izkaže, da je bila medsebojna komunikacija/dogovor med različnimi nivoji zdravstvene oskrbe nezadostna.

Kot predkongresni simpozij bo letos ponovno izvedena delavnica PODN – Prepoznavanje odvisnosti, duševnih motenj in nasilja v obporodnem obdobju. Tokratna delavnica bo potekala 26. 5. 2022 v prostorih Splošne bolnišnice Murska Sobota.

Torej drage kolegice in kolegi, poskusimo v prihodnosti ponovno najti veselje in spoštljivost na podlagi najnovešjih strokovnih dognanj in priporočil , ko bodo “whānau, hapū in iwi” vsake nosečnice cveteli.

Zato v svojih koledarjih ne pozabite rezervirati 27. in 28. maj za 22. Novakove dneve.

Se vidimo v Moravskih toplicah, tokrat verjetno brez koronskih omejitev!

Mag. Gorazd Kavšek, dr. med., svetnik
Predsednik Združenja za perinatalno medicino Slovenije