Predkongresna delavnica PODN

Prepoznavanje Odvisnosti, Depresije in Nasilja pri nosečnicah

Spoštovani,

Slovensko društvo za psihosomatiko v ginekologiji in porodništvu ponovno organizira delavnico PODN – Prepoznavanje odvisnosti, duševnih motenj in nasilja v obporodnem obdobju.

Tokratno delavnico bomo izvedli 26. 5. 2022 v prostorih Splošne bolnišnice Murska Sobota, ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, kot predkongresni simpozij letošnjih  Novakovih dnevov.

Tečaj je bil razvit v sklopu projekta Pomoč ranljivim skupinam nosečnic in mater, ki sta ga sofinancirala Ministrstvo za zdravje  in Ginekološka klinika Ljubljana v letih 2017-2019 s ciljem  prepozave in pomoči nosečnicam in materam z depresivnimi in anksioznimi motnjami, žrtvam nasilja ter tistim, ki imajo težave z alkoholom, kajenjem in prepovedanimi snovmi. Pri teh nosečnicah je povečano tveganje za slabe izide nosečnosti, kot so prezgodnji porod, zastoj plodove rasti, smrt ploda ali novorojenčka in celo smrt nosečnice ali matere. Prepoznavanje teh nosečnic in mater je zahtevno, saj se na videz ne razlikujejo od ostalih, svoje stiske in težave skrivajo ter o njih niso pripravljene spregovoriti, zlasti če jih o tem ne povprašamo na primeren način. V želji izboljšanja obporodnega varstva smo želeli v Sloveniji uvesti presejanje na tem področju.

Enodnevna delavnica je namenjena ginekološkim timom (ginekologom in porodničarjem ter babicam in medicinskim sestram, ki so v stiku z ženskami v obporodnem obdobju). Cilj delavnice je naučiti udeležence presejanja (odkrivanja žensk z zvišanim tveganjem za prisotnost/razvoj težav) v obporodnem obdobju, vzpostaviti poznavanje in usmerjanje k nadaljnjim ukrepom ter zvišati raven zavedanja problematike. Udeleženci dobijo tudi vsa gradiva in priročnik za izvajanje presejanj.

Kotizacija znaša 110 EUR, delavnica poteka od 9h do 17h. Število udeležencev je omejeno na 40. Pri Zdravniški zbornici in Zbornici zdravstvene in babiške nege smo zaprosili za kreditne točke za udeležence. Vljudno vabljeni.

V imenu organizacijskega odbora vas lepo pozdravljam,

doc. dr. Vislava Globevnik Velikonja, univ.dipl. psih.,spec.klin. psih.

Program

9.00 – 9.15 Uvod z ogledom videa. V Globevnik Velikonja
9.15 – 9.40 Zakaj presejanje, kam usmeriti ostanek na situ.  Barbara Mihevc Ponikvar
9.40 – 10.15 Odvisnost. Andrej Kastelic
10.15 – 10.30 Duševne motnje. Tea Terzič
10.30 – 10.50 odmor za kavo
10.50 – 11.15 Nasilje. Tanja Premru Sršen
11.15 – 11. 40 Alkoholizem. Marijana Vidmar Šimic
11.40 – 12.05 Depresija. Vislava Globevnik Velikonja
12.05 – 13.05 KOSILO
13.05 – 13.30 Uvod v delavnice s predstavitvijo vprašalnikov. Marijana Vidmar Šimic
5 min odmor za menjave
13.35 – 14.15 Delavnica 1/4
5  min odmor za menjave
14.20 – 15.00 Delavnica 2/4
15.00-15.25 odmor za kavo
15.25 – 16.05 Delavnica 3/4
5 min  odmor za menjave
16.10 – 16.50 Delavnica 4/4
Zaključek 16.50 – 17.00 Vislava Globevnik Velikonja

 

Tema Vodje delavnic
Alkohol Marijana Vidmar Šimic, Dijana Kecman
Nasilje Tanja Premru Sršen, Barbara Mihevc Ponikvar
Duševne bolezni in depresija Vislava Globevnik Velikonja, Tea Terzič
Odvisnost Andrej Kastelic, Lili Steblovnik