Dobrodošli

Spoštovani!

Z veseljem vam sporočamo, da smo končno uspeli določiti datum 6. Kongresa ginekologov in porodničarjev Slovenije, ki smo ga vsled Covid epidemije  bili primorani večkrat prestaviti. Kongres z načrtovanim posodobljenim strokovnim programom bo  od 19. do 21. oktobra letos v Cankarjevem domu v Ljubljani. Poslani prispevki so bili objavljeni v znanstveni monografiji, katero ste, upam, že prejeli.

Prosimo vas da v vaši ustanovi in vašem okolju obvestite kolegice in kolege specializante in specialiste ginekologije in porodništva ter drugih področji, kakor tudi medicinske sestre, tehnike in babice, da se v čimvečjem številu udeležijo 6. kongresa ginekologov in porodničarjev Slovenije.

Medicina kot pomembno znanstveno raziskovalno področje je podvržena neprestanem razvoju in iskanju novih spoznanj in dognanj, ki omogočajo izboljšave zdravstvenih procesov.  Medicina ne pozna meja in prav ginekologija in porodništvo sta od nekdaj vodila razvoj reproduktivnega zdravstvenega varstva v Sloveniji, ki je od nekdaj predstavljal vzor urejenosti in strokovnosti te dejavnosti posebnega družbenega pomena. Nenazadnje potruje to odziv mednarodno priznanih  strokovnjakov, ki so se prijazno odzvali vabilu, da sodelujejo na kongresu kot vabljeni predavatelji.

Povezovanje in krepitev prijateljskih odnosov, načrtovanje in sodelovanje pri skupnih raziskovalnih projektih in organizacija simpozijev, učnih delavnic in strokovnih seminarjev so porok za nadaljne uspešno klinično delo in izboljšave v diagnostičnih postopkih in postopkih zdravljenja.

Pričakujemo vas v čimvečjem številu.
S spoštovanjem in lepimi pozdravi,

Predsednik organizacijskega odbora
Prof.dr. Adolf Lukanović, dr.med.,višji svetnik

Predsednik strokovnega odbora
Prof.dr. ztok Takač, dr.med.,višji svetnik