Preliminarni program sreda

SREDA, 19. 10. 2022 / WENDESDAY, OCTOBER 19, 2022

8.00–9.00 Registracija / Registration

9.00 – 15.00   PREDKONGRESNE DELAVNICE / PRE-CONGRESS WORKSHOPS

NEONATOLOGIJA / NEONATOLOGY 

 Moderatorja: Prim. Lev Bregant, dr. med., doc. dr. Milena Treiber, dr. med. / Facilitators: Prim Lev Bregant, MD, Assist. Prof. Milena Treiber, MD, PhD

L1       14.0014.10 Sodelovanje v mreži Vermont Oxford Network (VON) v presoji kakovosti dela EINT Porodnišnica Ljubljana / Participation in the Vermont Oxford Network (VON) in the assessment of the quality of work of EINT Porodnišnica Ljubljana: Lilijana Kornhauser Cerar (Ljubljana, Slovenija), Tina Perme (Ljubljana, Slovenija), Matevž Trdan (Ljubljana, Slovenija)

 L2       14.1014.20 Stabilizacija novorojenčka v porodni sobi na intaktni popkovini. / Stabilization of the newborn in the delivery room on the intact umbilical cord: Matevž Trdan (Ljubljana, Slovenija), Miha Lučovnik (Ljubljana, Slovenija),  Štefan Grosek (Ljubljana, Slovenija)

L3       14.2014.30 Obravnava novorojenčkov s perinatalno hipoksijo in njen vpliv na srčno funkcijo / Treatment of neonates with perinatal hypoxia and its effect on cardiac function: Mirjana Miksić (Maribor, Slovenija), Lara Rihtar (Maribor, Slovenija), Teja Senekovič Kojc (Maribor, Slovenija)

L4       14.3014.40 Klinična uporabnost klasifikacije prenatalne in postnatalne razširitve votlega sistema ledvic / Clinical applicability of the classification of prenatal and postnatal urinary tract diilation: Petra Bratina (Postojna, Slovenija), Tanja Levart Kersnik (Ljubljana, Slovenija), Darja Paro Panjan (Ljubljana, Slovenija)

L5       14.4014.50 Obravnava novorojenčkov mater, ki zlorabljajo prepovedane substance na neonatalnem oddelku SB Izola / Treatment of newborn mothers abusing illicit substances in the neonatal ward of SB Izola: Irena Lovšin Cetin (Izola, Slovenija), Janja Zver (Izola, Slovenija)

L6       14.5015.00 Oskrba bolečih in poškodovanih prsnih bradavic v času dojenja / Care of sore and cracked nipples during breastfeeding: Andrejka Škafar Cerkvenik (Kranj, Slovenija)

L7       15.0015.10 Hiperglikemija pri izjemno nedonošenih novorojenčkih: Iza Predanič Drobne (Ljubljana, Slovenija), Lilijana Kornhauser Cerar (Ljubljana, Slovenija),  Mojca Žerjav Tanšek (Ljubljana, Slovenija), Štefan Grosek (Ljubljana, Slovenija

L8       15.1015.20 Obravnava novorojenčka z nevrološko okvaro in nevromonitoring / Treatment of newborns with neurological impairment and neuromonitoring: Aneta Soltirovska Šalamon (Ljubljana, Slovenija)

L9       15.2015.30 Obravnava novorojenčkov po vakuum ekstrakciji in nujnem carskem rezu / Treatment of newborns after vacuum extraction and emergency cesarean section: Ana Spirovska (Ljubljana, Slovenija), Ivan Verdenik (Ljubljana, Slovenija)

L10     15.3015.40 Kolonizacija dihalnega trakta z Ureaplasma parvum in urealyticum ter bronhopulmonalna displazija pri izjemno nedonošenih novorojenčkih / Respiratory colonization with Ureaplasma parvum and urealyticum and bronchopulmonary dysplasia in extremely preterm infants: Tina Perme (Ljubljana, Slovenija), Katja Gobec (Ljubljana, Slovenija), Rebeka Mukenauer(Ljubljana, Slovenija), Darja Keše (Ljubljana, Slovenija), Vanja Erčulj (Ljubljana, Slovenija), Štefan Grosek (Ljubljana, Slovenija)

L11     15.4015.50 Trombocitopenije pri novorojenčku: 10 letni pregled Porodnišnice UKC Maribor / Thrombocytopenia in the newborn: a 10-year survey of the Maternity Hospital of the University Medical Center Maribor: Milena Treiber (Maribor, Slovenija), Tanja Cibiz (Maribor, Slovenija)

L12     15.5016.00 Novorojenčku prijazna porodnišnica v SB Celje / Newborn-friendly maternity hospital in SB Celje: Lea Školnik (Celje, Slovenija)

L13     16.0016.10 Obravnava novorojenčkov s sumom na prirojeno srčno napako v Porodnišnici Maribor 2017-2022 / Treatment of newborns with suspected congenital heart defects in the Maribor Maternity Hospital 2017-2022: Teja Senekovič Kojc (Maribor, Slovenija), Tjaša Barbič (Maribor, Slovenija), Mirjana Miksić (Maribor, Slovenija)

L14     16.1016.20 Oživljanje novorojenčka v porodni sobi v Sloveniji / Newborn resuscitation in the delivery room in Slovenia: Tina Perme (Ljubljana, Slovenija)

L15     16.2016.30 Nenaden nepričakovan kolaps novorojenčka: predstavitev klinične entitete in primera / Sudden unexpected collapse of the newborn, presentation of the clinical entity and the case: Domen Robek (Ljubljana, Slovenija), Maruša Herzog (Ljubljana, Slovenija) in Urša Benčina (Ljubljana, Slovenija)

16.30–16.45            Odmor / Break

 16.45–18.00  OKROGLA MIZA IZ PERINATOLOGIJE – KAKO ZMANJŠATI DELEŽE IZJEMNE NEDONOŠENOSTI V SLOVENIJI / ROUND TABLE IN PERINATOLOGY   HOW TO DECREASE THE RATES OF EXTREME PREMATURITY IN SLOVENIA

 Moderatorja okrogle mize: Prof. dr. Štefan Grosek, dr. med., višji svetnik; Mirjam Druškovič, dr. med. / Facilitators of round table: Prof. Štefan Grosek, MD, PhD, senior adviser; Mirjam Druškovič, MD,

L16     16.4517.00 Vzroki za izjemno nedonošenost / Causes of extreme premature birth: Faris Mujezinović (Maribor, Slovenija)

L17     17.0017.15 Kateri so glavni kazalniki s katerimi bi lahko vplivali na zmanjšanje deležev nedonošenosti-pogled porodničarja / What are the main indicators that could be used to reduce the share of prematurity-the view of the obstetrician: Gorazd Kavšek (Ljubljana, Slovenija)

 L18     17.1517.30 Kateri so načini obravnave, kot kazalniki  s katerimi bi lahko zmanjšali posledice prezgodnjega rojstva? (pogled neonatologa) oziroma / Management options as indicators that could be used to reduce adverse outcomes after preterm birth? (view of the neonatologist).: Lilijana Kornhauser Cerar (Ljubljana, Slovenija)

 17.3018.00 RAZPRAVA

 19.00 Sprejem / Reception CUKRARNA