Preliminarni program

SREDA, 19. 10. 2022 / WEDNESDAY, OCTOBER 19, 2022

PREDKONGRESNE DELAVNICE / PRE-CONGRESS WORKSHOPS

NEONATOLOGIJA / NEONATOLOGY

Sprejem / Reception  CUKRARNA

ČETRTEK, 20. 10. 2022 / THURSDAY, OCTOBER 20, 2022

GINEKOLOŠKA ONKOLOGIJA / GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY

KOLPOSKOPIJA / COLPOSCOPY

SPLOŠNA GINEKOLOGIJA, HISTEROSKOPIJA / GENERAL GYNAECOLOGY, HYSTEROSCOPY

REPRODUKTIVNA MEDICINA / REPRODUCTIVE MEDICINE

OTROŠKA IN ADOLESCENTNA GINEKOLOGIJA / PAEDIATRIC & ADOLESCENT GYNAECOLOGY

SPOLNA MEDICINA, HPV / SEXUAL MEDICINE, HPV

PERINATOLOGIJA / PERINATOLOGY

UZ V PERINATOLOGIJI / ULTRASOUND IN PERINATOLOGY

GINEKOLOŠKA ENDOKRINOLOGIJA / GYNAECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY

Večerja / Dinner         KLUB CANKARJEVEGA DOMA

PETEK, 21. 10. 2022 / FRIDAY, OCTOBER 21, 2022

UROGINEKOLOGIJA / UROGYNAECOLOGY

KONTRACEPCIJA / CONTRACEPTION

ETIKA V GINEKOLOGIJI IN PERINATOLOGIJI / ETHICS IN GYNAECOLOGY AND PERINATOLOGY

MENOPAVZNA MEDICINA / MENOPAUSAL MEDICINE

STALIŠČE SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE GLEDE RMV / POSITION OF THE WHO REGARDING CERVICAL CANCER

GENETIKA V GINEKOLOGIJI IN PORODNIŠTVU / GENETICS IN GYNAECOLOGY AND OBSTETRICS

LASER IN ULTRAZVOK V GINEKOLOGIJI / LASER AND ULTRASOUND IN GYNAECOLOGY

POSEBNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE V GINEKOLOGIJI IN PERINATOLOGIJI / NURSING AND MIDWIFERY SPECIFICS IN GYNAECOLOGY AND PERINATOLOGY

SATOG / Slovenian Association of Trainees of Obstetrics and Gynecology (SATOG)

POSTERJI / POSTERS