Informacije

Lokacija: Ljubljana, Cankarjev dom, Linhartova dvorana

Datum: 19. – 21. oktober, 2022

Organizatorji: 

SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO, Združenje ginekologov in porodničarjev Slovenije

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Ginekološka klinika

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Klinika za ginekologijo in perinatologijo

Organizacijski odbor: 

Red. prof. dr. Adolf Lukanović, dr. med., višji svetnik, predsednik

Martina Pečlin, podpredsednica

Damijana Bosilj, Štefan Grosek,Katja Juvan, Jakob Koren, Damjana Koželj, David Lukanović, Aleksander Merlo, Peter Požun, Ivan Verdenik, Irena Virant, Mateja Vukmanič Pohar, Alenka Zavrtanik Čelan, Janja Zver Skomina

Strokovni odbor:

Red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med., višji svetnik, predsednik

Red. prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med., svetnica, podpredsednica

Darja Arko, Igor But, Andraž Dovnik, Štefan Grosek, Gorazd Kavšek, Jure Knez, Borut Kobal, Lilijana Kornhauser Cerar, Nejc Kozar, Adolf Lukanović, Leon Meglič, Faris Mujezinović, Maja Pakiž, Tanja Premru Sršen, Milan Reljič, Špela Smrkolj, Monika Sobočan, Milena Treiber, Eda Vrtačnik Bokal

Častni odbor:

Elko Borko, Borut Gorišek, Tatjana Kodrič, Marko Lavrič, Živa Novak Antolič, Marjan Pajntar, Alenka Pretnar Darovec, Stelio Rakar, Martina Ribič Pucelj, Tomaž Tomaževič, Veljko Vlaisavljević, Vladimir Weber

Tehnični odbor:

Tamara Bertoncelj, Senka Kozić, Cvijeta Todorović, Sabina Mai

Kotizacija (vse cene brez DDV)

 Specialisti : 350 €
Specializanti in medicinske sestre: 150 €
Študenti, upokojenci (registracija obvezna): brezplačno
Specialisti samo 1 dan : 150 €
Specializanti in medicinske sestre samo 1 dan : 80 €

Online cena registracije: 150€ specialisti, 80€ ostali

Predavatelji in moderatorji so oproščeni plačila kotizacije.

Večerja 20. 10. 2022; 30 EUR

Cena kotizacije vključuje: udeležbo na predavanjih,  zbornik prispevkov,  kavo in prigrizek med odmori,  kosila.

Prijave:

Prijava je obvezna za vse udeležence kongresa, tudi za upokojence in študente, ki so oproščeni kotizacije. Prijavite se preko spletne strani:  www.obgyn-si.org/kongresi/6kongres/prijava

Kreditne točke:
V postopku pri ZZS in Zbornici-zvezi.

Priznanje:
Avtor vseh fotografij na teh spletnih straneh je doc. dr. Matija Barbič. dr. med.,