Predkongresne delavnice

SREDA, 19. 10. 2022 / WEDNESDAY, OCTOBER 19, 2022

CTG DELAVNICA / CTG WORKSHOP

 • število udeležencev: 50 / Prijave zaključene
 • lokacija: Cankarjev dom, konferenčna dvorana M1
 • čas: od 11.00 do 13.00
 • vodja: Gorazd Kavšek, Ginekološka klinika, UKCL
 • izvajalci: Mirjam Druškovič, Marko Culetto, Miha Lučovnik
 • cena: 50 EUR

VAKUMSKA EKSTRAKCIJA PLODA / VACUUM DELIVERY

 • število udeležencev: 20 / Prijave zaključene
 • lokacija: Cankarjev dom, konferenčna dvorana M2
 • čas: 9.00 do 11.00
 • vodja: Lili Steblovnik, Ginekološka klinika, UKCL
 • izvajalci: Mirjam Druškovič, Gorazd Kavšek, Miha Lučovnik
 • cena: 50 EUR

OŽIVLJANJE NOVOROJENČKA / NEONATAL RESUSCITATION

 • število udeležencev: 20 / Prijave zaključene
 • lokacija: Cankarjev dom, konferenčna dvorana M2
 • čas:  od 11.00 do 13.00
 • vodja: Peter Najdenov, Pediatrična služba, SB Jesenice
 • izvajalci: Tina Perme, Andreja Pogorelc, Anja Koprivnikar
 • cena: 50 EUR

GROWTH ASSESSMENT PROTOCOL (GAP) / PROTOKOL ZA OCENO RASTI

 • število udeležencev: 50 / Prijave zaključene
 • lokacija:  Cankarjev dom, konferenčna dvorana M3
 • čas: od 11.00 do 13.00
 • vodja: Jason Gardosi, Perinatal Institute Birmingham, UK
 • cena: 50 EUR

Število po posameznih delavnicah omejeno. V primeru, da bo prijavljenih manj kot 10, delavnice ne bo.