Posterji

POSTERJI / POSTERS

P1       Je carski rez v drugem trimesečju prezrt rizični faktor za nenamerno zatrganje kotov v spodnji segment maternice pri carskem rezu? Prikaz primera   / Is mid-trimester caesarean section an unrecognized risk factor for accidental extension in the lower uterine segment? Case report : Leyla Al Mahdawi, Lucija Kuder, Faris Mujezinović (Maribor, Slovenia)

P2           Labioplastika – najbolj pogost estetsko-ginekološki poseg   / Labioplasty – the most frequent aesthetic gynaecology procedure : Urška Bizjak Ogrinc, Sabina Senčar (Ljubljana, Slovenia)

P3           Lasersko odstranjevanje kondilomov   / Laser therapy of condylomata acuminata: Urška Bizjak Ogrinc, Sabina Senčar (Ljubljana, Slovenia)

P4       Masivni perivilozni fibrinski depoziti – hude posledice pojavnosti tako v zgodnji kot pozni nosečnosti: predstavitev primerov   / Massive perivillous fibrin deposits – severe consequences in both early and late pregnancy: Case reports: Lea Bombač, Stanko Pušenjak, Darja Kopač (Ljubljana, Slovenia)

P5        Nenavaden primer proste tekočine v trebuhu po carskem rezu. Ali naj operiramo?   / Unusual abdominal fluid collection following caesarean section. Should we operate? : Barbara Bonča, Veronika Anzeljc, Faris Mujezinović (Maribor, Slovenia)

P6       Srčni infarkt po urgentnem carskem rezu   / Heart attack following urgent caesarean section : Barbara Bonča, Veronika Anzeljc, Faris Mujezinović (Maribor, Slovenia)

P7           Primerjava dveh tehnik ablacije endometrijskega polipa v histeroskopski ambulanti, sistema za histeroskopsko mehanično odstranjevanje tkiva in resekcije z bipolarno iglo   / Management of endometrial polyp removal in an ambulatory setting comparing hysteroscopic mechanical tissue removal system with bipolar electrosurgical resection using bipolar electrode: Barbara Bonča, Branka Žegura Andrić (Maribor, Slovenia)

P8           Vloga nevrotransmiterja GABA pri izločanju endocervikalne sluzi   / The role of GABA neurotransmitter in the endocervical mucus secretion: Danijel Bursać, Marija Ćurlin, Marta Skelin, Viviana Kozina, Dejana Lučić, Jasenka Zmijanac Partl, Žejlko Duić (Zagreb, Croatia)

P9           Supracervikalna laparoskopska histerektomija na Ginekološkem oddelku SB Celje   / Laparoscopic supracervical hysterectomy – LSH at Celje General Hospital : Goran Buser, Petra Šket, Uršula Salobir Gajšek (Celje, Slovenia)

P10        Odstranitev IUD iz trebušne votline / IUD removal from the abdominal cavity: Denis Ćatić, Boštjan Lovšin, Monika Colja (Koper, Slovenia)

P11        Zdravljenje nosečnic s kronično vnetno črevesno boleznijo z biološkim zdravili   / Immunotherapy with monoclonal antibodies in pregnancy for chronic inflammatory bowel disease: Vesna Fabjan Vodušek, Nataša Smrekar (Ljubljana, Slovenia)

P12        Slovenska priporočila za jemanje folne kisline v nosečnosti   / Slovenian recommendations for usage of folic acid in pregnancy: Vesna Fabjan Vodušek, Maša Vidmar, Ana Pflaum, Tina Kek, Ksenija Geršak (Ljubljana, Slovenia)

P13        Etični vidiki prenatalnega testiranja DNK   / Ethical aspects of prenatal DNA testing: Rajko Fureš,  Žana Stanić, Jadranka Šanjug,  Sanja Malinac Malojčić,  Vesna Borgudan, Dora Fureš (Zabok, Croatia)

P14     Potencialni okoljski dejavniki in prezgodnja odpoved jajčnikov   / Potential environmental factors and premature ovarian insufficiency : Živa Miriam Geršak, Ksenija Geršak, Tanja Rejc, Lucija Perharič, Lijana Zaletel-Kragelj, Andreja Kukec (Ljubljana, Slovenia)

P15     Principi konservativnega zdravljenja pri atipični hiperplaziji endometrija in zgodnjih stadijih raka materničnega telesa v predmenopavzalnem obdobju   / Management options and fertility-preserving therapy for premenopausal endometrial hyperplasia and early-stage endometrial cancer: Andreja Gornjec (Ljubljana, Slovenia)

P16     Ponavljajoča se odsotnost oploditve po ICSI   / Repeated fertilization failure after ICSI : Nina Hojnik (Maribor, Slovenia)

P17        Pregled indukcij porodov z vaginalnim gelom PGE2 v SB Celje v letih 2017–2018   / The analysis of labour induction using PGE2 vaginal gel at Celje General Hospital in 2017–2018: Mirjam Horvat Četina, Metka Klemenšek, Tina Mežner (Celje, Slovenia)

P18        Sprejemljivost presejanja na poporodno depresijo med slovenskimi otročnicami   / Acceptability of postpartum depression screening among new mothers in Slovenia: Sara Kotar, Barbara Mihevc Ponikvar (Ljubljana, Slovenia)

P19        Ocenjevanje učinkovitosti rehabilitacijske obravnave bolnic po raku dojke v Termah Dobrna  / Evaluation of the effectiveness of rehabilitation treatment in patients after breast cancer at Terme Dobrna: Annemary Kotnik, Lidija Plaskan, Marija Ocvirk, Ana Murko (Dobrna, Slovenia)

P20        Izhodi operativnega zdravljenja karcinoma materničnega vratu v obdobju med 2007 in 2016 na KO za ginekologijo UKC Ljubljana  / Outcomes after surgical treatment of early cervical carcinoma between 2007 and 2016 at the Department of Gynaecology, UKC Ljubljana: Luka Kovač, Branko Cvjetićanin, Matija Barbič, Špela Smrkolj, Leon Meglič, Sašo Kostoski, Borut Kobal (Ljubljana, Slovenia)

P21        Fizična in psihična bolečina: glavna stranska učinka medikamentozne prekinitve neuspešne nosečnosti   / Physical and psychological pain: the main side effects of medical management of unsuccessful pregnancy: Vilma Kovač, Nina Lašič (Maribor, Slovenia)

P22     Diagnostika in zdravljenje gestacijske trofoblastne bolezni   / Diagnosis and management of gestational trophoblastic disease: Nina Kovačević (Ljubljana, Slovenia)

P23     Uporaba umetne inteligence pri ocenjevanju zarodkov   / Artificial intelligence in embryo evaluation: Nejc Kozar, Milan Reljič (Maribor, Slovenia)

P24      Uporaba metabolomike pri odkrivanju novih tumorskih označevalcev pri ginekoloških rakih   / Use of metabolomics in search for new tumour markers in gynaecological cancers: Nejc Kozar (Maribor, Slovenia)

P25        Peritiflitični absces s septičnim dogajanjem ob napačni diagnozi akutnega pielonefritisa v nosečnosti: prikaz primera  / Perityphlitic abscess with septic encounter following misdiagnosed acute pyelonephritis in pregnancy: a case report: Barbara Krajnc, Lucija Kuder, Faris Mujezinović (Maribor, Slovenia)

P26     Spolno vedenje slovenskih mladostnic in mladostnikov  / Adolescent sexual behaviour in Slovenia: Irena Krotec, Tina Zupanič, Barbara Mihevc Ponikvar, Aleš Korošec (Ljubljana, Slovenia)

P27     Primerjava deleža carskih rezov v SB Nova Gorica v letih 2008 in 2018 – ali nam lahko Robsonovi kriteriji pojasnijo rast deleža carskih rezov?   / Comparison of caesarean section rates in General Hospital Nova Gorica in 2008 and 2018 – can Robson classification explain the rising caesarean section rates?: Anja Likar, Neli Bačar, Jure Klanjšček (Nova Gorica, Slovenia)

P28     Primer ovarijske nosečnosti / Ovarian pregnancy: Case report: Boštjan Lovšin, Monika Colja (Koper, Slovenia)

P29        Celularni angiofibrom vulve   / Cellular angiofibroma of the vulva: Boštjan Lovšin, Alja Hladen (Koper, Slovenia)

P30      Ostanki po UPN z zdravili   / Residua after medical ToP: Boštjan Lovšin, Zorana Kocić, Monika Colja, Alja Hladen (Koper, Slovenia)

P31      Prezgodnji porod po konizaciji   / Preterm birth after conisation: Boštjan Lovšin, Andreja Komac, Denis Ćatić, Zorana Kocić, Rebeka Hiršel (Koper, Slovenia)

P32        Težavna diagnostika heterotopne nosečnosti
Difficult heterotopic pregnancy diagnosis  / Boštjan Lovšin, Andreja Komac, Rebeka Hiršel (Koper, Slovenia)

P33 Manj carskih rezov po zunanjem obratu / Less caesareans after external cephalic version: Boštjan Lovšin, Janja Zver Skomina, Dušan Deisinger, Janka Šiftar Palancsai, Sabina Verem (Koper, Slovenia)

P34        Zapleti po zdravljenju stresne urinske inkontinence z nenapetostno mrežico   / Complications after the treatment of stress urinary incontinence with tension free vaginal tape : David Lukanović, Mija Blaganje, Mateja Lasič Pecev (Ljubljana, Slovenia)

P35        Postopno zdravljenje hude aloimunizacije RhD in hemolitične anemije pri plodu z intravenoznimi imunoglobulini, plazmaferezo in intrauterino transfuzijo  / Severe RhD alloimmunization and foetal haemolytic anaemia: a step-by-step treatment with intravenous immunoglobulins, plasmapheresis, and intrauterine transfusions: David Lukanović, Ivana Paljk Likar, Tanja Premru Sršen, Stanko Pušenjak, Gorazd Kavšek, Lilijana Cerar Kornhauser, Irena Bricl, Ivica Marić, Klara Železnik, Anja Cah Rakušček, Jakob Gubenšek (Ljubljana, Slovenia)

P36     Vpliv indeksa telesne mase (ITM) na uspešnost postopkov zunajtelesne oploditve in na izid nosečnosti   / Impact of body mass index (BMI) on the success rate of IVF procedures and pregnancy outcome : Lara Lukman, Vida Gavrić Lovrec (Maribor, Slovenia)

P37        Okrepitev sakrouterinih ligamentov (OSUL) z anteriornimi transobturatornimi traki (ATOTs) pri korekciji prolapsa medeničnih organov (vaginalni pristop)  / Uterosacral ligament augmentation (USLA) with anterior transobturator tapes (ATOTs) for correction of POP (Vaginal Approach): Marijan Lužnik (Slovenj Gradec, Slovenia)

P38        DNA fragmentacija in mitohondrijski potencial semenčice skupaj boljše napovedujeta naravno zanositev kot standardna analiza semena   / Sperm DNA fragmentation and mitochondrial membrane potential combined are better for predicting natural conception than standard sperm parameters: Slađana Malić Vončina, Barbara Golob, Alojz Ihan, Andreja Nataša Kopitar, Mojca Kolbezen, Branko Zorn (Ljubljana, Slovenia)

P39        Vpliv izbrane metode prvega postopka oploditve z biomedicinsko pomočjo na celotno stopnjo živorojenosti pri parih z visokim indeksom DNA fragmentacije semenčic – študija 2713 neplodnih parov   / Impact of selected in vitro fertilization method in first assisted reproduction cycle on cumulative live birth rate in couples with high sperm DNA Fragmentation Index – a study of 2713 couples: Sladjana Malić Vončina, Amelie Stenqvist, Mona Bungum, Tommy Schyman, Aleksander Giwercman (Ljubljana, Slovenia)

P40                 Zdravljenje anemij v nosečnosti in po porodu z železovimi pripravki – pomen hepcidina   / Treatment of anaemia in pregnancy and puerperium with iron supplements – the role of hepcidin: Vita Andreja Mesarič, Lea Bombač, Vesna Fabjan Vodušek, Metoda Lipnik Štangelj (Ljubljana, Slovenia)

P41     Galaktokela kot zaplet abscesa dojke: prikaz primera   / Galactocele as a complication of breast abscess: Case report: Vita Andreja Mesarič, Renata Košir Pogačnik, Miha Lučovnik, Maja Dolanc Merc, Andreja Trojner Bregar (Ljubljana, Slovenia)

P42        Kirurško zdravljenje akutne medenične bolezni na Ginekološkem oddelku SB Celje   / Surgical treatment of acute pelvic inflammatory disease – PID at Celje General Hospital : Tina Mežner, Uršula Salobir Gajšek (Celje, Slovenia)

P43      Sodobni operativni pristop v ginekološki kirurgiji kot izziv za fizioterapevta  / A modern surgical approach in gynaecological surgery as a challenge for physiotherapists: Božena Primožič (Maribor, Slovenia)

P44        Arteriovenske malformacije maternične stene – teorija in prikaz kliničnega primera   / AV (arterio-venous) malformation of uterine wall – theory and clinical case report: Marija Rebolj Stare, Vida Gavrić Lovrec, Maša Samojlenko (Maribor, Slovenia)

P45        Ambulantno izvajanje medikamentnih prekinitev nosečnosti in naše izkušnje   / Outpatient-induced abortion – our experiences at The University Medical Center Maribor: Marija Rebolj Stare (Maribor, Slovenia)

P46       Vloga zdravstvene in babiške nege pri prekinitvah nosečnosti iz medicinskih razlogov   / The role of nursing and midwifery in pregnancy termination for medical reasons: Severina Rek, Jasenka Polančec, Nataša Jeršin (Ljubljana, Slovenia)

P47        Perforacija jajcevoda kot zaplet sterilizacije z Essure, prikaz primera   / Tubal perforation as a complication of Essure sterilisation: Case report: Maja Rosič, Alenka Zupančič Pridgar, Branka Žegura Andrić (Ptuj, Slovenia)

P48        Zaznava visokorizične displazije na materničnem vratu z metodo barvanja folatnih receptorjev   / The detection of cervical high-grade lesions with folate receptor-mediated staining agent: Luka Roškar (Ljubljana, Slovenia)

P49        Laparoskopska miomektomija na Ginekološkem oddelku SB Celje   / Laparoscopic myomectomy at Celje General Hospital : Uršula Salobir Gajšek, Petra Šket, Jakob Koren (Celje, Slovenia)

P50        Primerjava uspešnosti s transabdominalnim ultrazvokom vodenega prenosa zarodkov s prenosom zarodkov, ki temelji na predhodnih ultrazvočnih meritvah maternice: randomizirana prospektivna raziskava   / Comparison between transabdominal ultrasound guided embryo transfer and embryo transfer based on previous ultrasound measurements of uterus: a randomized prospective study: Maša Samojlenko Durič, Vida Gavrić Lovrec, Vilma Kovač, Polona Kores Testen, Ksenija Rakić, Lea Mlakar, Milan Reljič (Maribor, Slovenia)

P51        Zdravstvena nega pacientk z vulvektomijo   / Nursing care in vulvectomy patients : Vesna Sekelj Rangus (Ljubljana, Slovenia)

P52        Zdravljenje stresne urinske inkontinence z aplikacijo parauretralnega polnila Urolastic   / Urolastic paraurethral injections for the treatment of stress urinary incontinence: Eva Skuk, Mateja Lasič, Matija Barbič, Mija Blaganje (Ljubljana, Slovenia)

P53        Primerjava med učinki zdravljenja refraktarnega PASM z aplikacijo toksinov abobotulinum in onabotulinum v steno sečnega mehurja   / Treatment efficacy of toxins abobotulinum versus onabotulinum for the refractory OAB: Eva Skuk, Mija Blaganje (Ljubljana, Slovenia)

P54        Laparoskopska korekcije istmokele, 4-letni rezultati   / Laparoscopic uterine niche repair: a 4-year experience: Monika Sobočan, Anamarija Jernejšek, Milan Reljič, Branka Žegura Andrić (Maribor, Slovenia)

P55        Odnos ginekologov vzhodne slovenske regije do cepljenja proti oslovskem kašlju v nosečnosti   / Eastern Slovenian gynaecologists’ attitude towards vaccination against pertussis during pregnancy: Monika Sobočan, Iztok Takač (Maribor, Slovenia)

P56        Akutni ulkus zunanjega spolovila pri spolno neaktivnih dekletih z mikoplazemsko pljučnico – prikaz dveh primerov  / Acute vulvar ulceration in non-sexually active young girls with mycoplasma pneumonia: two case reports
Maja Starc, Helena Šavc, Simona Vrečič Slabe  (Slovenj Gradec, Slovenia):

P57             Diskordantni izvidi testiranja s prostocelično DNA – kdaj, zakaj, kako naprej v nosečnosti?  / Discordant results of cf-DNA testing: when, why, and how to continue the pregnancy? : Darija Mateja Strah (Ljubljana, Slovenia)

P58        Globoka infiltrativna endometrioza: miti in resnice   / Deep infiltrating endometriosis: myths and truths : Vesna Šalamun, Eda Vrtačnik Bokal (Ljubljana, Slovenia)

P59      Vloga telesne vadbe po menopavzi   / The role of physical activity after menopause: Darija Šćepanović (Ljubljana, Slovenia)

P60        Intraperitonealna kemoterapija kot oblika zdravljenja pri napredovalem epitelijskem raku jajčnika  / Intraperitoneal chemotherapy as a treatment option for advanced epithelial ovarian cancer : Erik Škof, Sonja Bebar (Ljubljana, Slovenia)

P61        Dolgoročno sledenje pacientk po histeroskopski sterilizaciji s sistemom Essure   / Long-term follow up of patients after Essure sterilisation: Rok Šumak, Maja Rosič, Branka Žegura Andrić (Ptuj, Slovenia)

P62        Izzivi pri oceni ledvične funkcije novorojenčka   / The challenges of assessing kidney function in newborns: Milena Treiber (Maribor, Slovenia)

P63        Izbira antihipertenzivnih zdravil pri akutnem pojavu hude hipertenzije pri nosečnici s preeklampsijo v nevodeni nosečnosti: prikaz primera   / Antihypertensive drug choice in acute onset of severe hypertension in a preeclamptic patient with unsupervised pregnancy: Case report: Valentina Trpkovska, Maja Lampelj, Faris Mujezinović (Maribor, Slovenia)

P64        Monohorijski dvojčki s fetoskopsko termokoagulacijo popkovnice pri TRAP dvojčku in VATER asociacijo ter zastoj plodove rasti pri drugem dvojčku   / A case of a TRAP sequence followed by fetoscopic thermocoagulation of the umbilical cord in the TRAP twin and VATER association and foetal growth restriction in the pump twin: Valentina Trpkovska, Maja Lampelj, Faris Mujezinović (Maribor, Slovenia)

P65        Intrakranialni subduralni hematom po epiduralni porodni analgeziji – mit ali resničnost: prikaz primera in pregled literature   / Intracranial subdural haematoma associated with epidural analgesia – myth or reality: a case from clinical practice and review of literature: Matevž Uranič, Martina Zupančič (Ljubljana, Slovenia)

P66        Razvoj orodja za ocenjevanje dejavnikov vpliva na pojav prezgodnje menopavze   / Developing assessment tools for evaluating risk factors influencing premature menopause: Vid Vičič, Brigita Jeretina, Ruža Pandel Mikuš, Ksenija Geršak, Andreja Kukec (Ljubljana, Slovenia)

P67        Ohranitev maternice kljub vraščeni posteljici pri pacientki, ki je v preteklosti imela številne operacije na maternici: prikaz primera   / Uterus preservation despite a focal placenta accreta in a patient with numerous previous uterine surgeries: Case report : Snezhana Vidanova, Tamara Serdinšek, Ivan Žebeljan, Faris Mujezinović (Maribor, Slovenia)

P68        Primer hude intrahepatične holestaze v dveh zaporednih nosečnostih. Kakšen je bil izid?   / A case of severe intrahepatic cholestasis in two consecutive pregnancies. What was the outcome?: Snezhana Vidanova, Tamara Serdinšek, Ivan Žebeljan, Faris Mujezinović (Maribor, Slovenia)

P69        Nujna kontracepcija in svetovanje   / Emergency contraception and counselling: Lucija Vrabič Dežman, Marija Ilijaš Koželj (Kranj, Vrhnika, Slovenia)

P70     Pregled dejavnosti v kolposkopski ambulanti SB Nova Gorica – kontrola kakovosti v skladu s kriteriji EFC in pojavnost zapletov ob LLETZ z radiofrekvenčno zanko   / Overview of colposcopic practice at Nova Gorica General Hospital – quality control according to EFC performance standards and incidence of complications of LLETZ procedures using radiofrequency loop: Alenka Zavrtanik Čelan, Jure Klanjšček (Nova Gorica, Slovenia)

P71        Nosečnostna slabost in bruhanje   / Nausea and vomiting during pregnancy: Renata Završnik Mihič (Maribor, Slovenia)