Prijava

  Od kod prihajate / Are you from :

  Poklic oz. vrsta udeležbe poklic:

  Vaša udeležba:
  Vaša udeležba:
  Vaša udeležba:
  Vaša udeležba:

  Udeležba na predkongresnih delavnicah:

  --

  Večerja (30€):


  Naslov:
  Davčna številka:
  Status: Fizična osebaPravna oseba

  Zavezanec: Plačnik NI davčni zavezanecPlačnik JE davčni zavezanec

  Your profession:

  Your attendance:
  Your attendance:
  Your attendance:

  Attending Pre-congress workshops:

  --

  Gala dinner (30€):

  Po uspešni prijavi se pošlje potrditveni mail. Če ga ne prejmete, preverite še med neželeno pošto.
  After successful registration you should receive confirmation mail. If not, please check also in spam folder.